icoon | snelverwijspunt
logo | snelverwijspunt

Intake bedrijfspsycholoog: Onderzoek & Advies

interventie cover | snelverwijspunt

Intake bedrijfspsycholoog: Onderzoek & Advies

Wanneer medewerkers (dreigen te) verzuimen vanwege psychische klachten biedt inzet van een (GZ-)psycholoog uitkomst.

€ 615,-

Intake: diagnose DSM-5, persoonskenmerken en valkuilen in kaart gebracht, advies psychologische behandeling en advies met betrekking tot inzetbaarheid en re-integratie. Advies en kostenopgave ten behoeve van werkgerichte psychologische behandeling door een(GZ-)psycholoog volgt op de intake.

Optionele aanvullende dienst(en)

Omschrijving

Wanneer medewerkers (dreigen te) verzuimen vanwege psychische klachten biedt inzet van een (GZ-)psycholoog uitkomst. Diagnostiek en advies voor de juiste (werkgerichte) behandeling vinden plaats met behulp van het Onderzoek & Advies. Deze kan rechtstreeks door de werkgever of via de bedrijfsarts worden aangevraagd. 


In twee doortastende gesprekken worden de klachten, de werkstijl, in standhoudende persoonsfactoren en wat er ondanks de psychische klachten nog wel kan, in kaart gebracht. Op basis hiervan doet onze (GZ-)psycholoog een voorstel voor een vervolgtraject werkgericht behandelen waarin aandacht is voor zowel klachtenreductie als werkhervatting/inzetbaarheid. Medewerker wordt begeleid en gestimuleerd om in gesprek te gaan over werkhervatting/inzetbaarheid. 


Een O&A is bedoeld voor medewerkers met:

  • Psychische klachten (angst, depressie, stress en burn-out, trauma);
  • Overbelasting door een ongezonde werkstijl (herstelgebrek) of een verstoorde balans in werk en privé;
  • Belastbaarheidsproblemen die zich uiten in verminderd welzijn en performance.


Wat houdt het in?

Een O&A bestaat uit:

1. Een intakegesprek waarin onze (GZ-)psycholoog ingaat op de klachten en krachten van uw medewerker met als doel het in kaart brengen van de aard en de ernst van de klachten, en indien van toepassing het classificeren van de klachten in DSM V termen. Daarnaast het vaststellen van de hulpvraag en het toetsen van de bereidheid om daadwerkelijk met deze hulpvraag aan het werk te gaan. (eigenaarschap, motivatie).


2. Het invullen van gevalideerde vragenlijsten en een lifestyle onderzoek. Zo krijgt de behandelaar een beeld van de medewerker; wat is zijn of haar persoonlijke stijl, welke leefstijl-onderdelen behoeven aandacht en welke doelen kunnen wij hieraan koppelen om herstel en inzetbaarheid te borgen?


3. Een adviesgesprek met de medewerker waarin onze (GZ-) psycholoog het behandel- en werkadvies bespreekt en een voorstel doet tot vervolg. Deze bevindingen worden in het ‘Doel en Adviesplan’ weergegeven (conform AVG-richtlijn).


4. Het ‘Doel en Adviesplan’ is gericht op inzetbaarheid en wordt, na toestemming van de medewerker, aan de leidinggevende voorgelegd ter goedkeuring (kosten). De bedrijfsarts ontvangt de uitgebreidere medische rapportage, inclusief diagnose en behandelplan.


Wat levert het op?

Zicht op de voor re-integratie of inzetbaarheid relevante doelen en mogelijkheden van de medewerker. Daarnaast geven wij een visie op wat wel kan en welke eerste stappen mogelijk zijn met betrekking tot werkhervatting. Een goede afstemming en samenwerking tussen leidinggevende, bedrijfsarts en psycholoog helpt de medewerker om zelf weer regie over zijn/haar (werkzaam) leven te pakken.

Document

icoon | snelverwijspunt

230217 Skils - Onderzoek & Advies (O&A)[2].pdf

download

Details

Eerste contact:

Binnen 5 werkdagen, standaard EHealth aanbod tijdens wachttijd.

Looptijd:

2-4 weken

Aantal gesprekken:

2

Extra informatie:

N.B. Dit zijn de kosten voor de intake. Offerte voor de vervolgbehandeling volgt op basis van deze intake.

Prijs specificaties

Contactgegevens aanbieder

undefined

475

Naam:

Skils

Telefoon:

088-277 26 00

logo | snelverwijspunt

Contact

Postbus 30514

3503 AH Utrecht

info@snelverwijspunt.nl

KVK: 27145186

BTW: NL 802355456B01

© 2024 Zorg van de Zaak

icoon | snelverwijspunticoon | snelverwijspunt