icoon | snelverwijspunt
logo | snelverwijspunt

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

interventie cover | snelverwijspunt

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Voor een objectief oordeel

€ 0,-

Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag. Een onderdeel van uw beleid op dit gebied kan een klachtencommissie ongewenst gedrag zijn.

Expertisebedrijf:

Gimd

Omschrijving

Kennis en vaardigheden

Om klachten goed af te handelen is het van groot belang dat in uw klachtencommissie voldoende kennis en vaardigheden op juridisch en psychosociaal terrein aanwezig zijn. Die kennis is niet altijd binnen uw eigen organisatie aanwezig. U kunt deze kennis inhuren bij Gimd. Gimd heeft ervaren post-hbo opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst. Een aantal van deze professionals zijn ook vertrouwenspersoon en opgeleid tot lid klachtencommissie. Door het inhuren van onze professionals bent u verzekerd van psychosociaal deskundigen die klachten professioneel afhandelen.


Volledig onafhankelijke klachtencommissie

U kunt de organisatie van de klachtencommissie volledig aan Gimd uitbesteden. Wij zorgen er dan voor dat u een vakkundig team krijgt. Dit team bestaat uit een voorzitter (jurist), twee leden en een secretaris / notulist. Door te kiezen voor een klachtencommissie die volledig uit Gimd professionals bestaat, borgt u onafhankelijkheid. De externe klachtencommissie heeft een neutrale rol en geeft een objectief oordeel dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde. Bij een eventuele rechtszaak voortvloeiend uit de klacht speelt juist deze objectiviteit een belangrijke rol. Het contract bestaat uit een startpakket en een jaarabonnement.

 


Voordelen van het kiezen voor een Gimd klachtencommissie

  • U hoeft geen eigen medewerkers op te leiden voor het lidmaatschap van uw klachtencommissie.
  • De Gimd klachtencommissie beschikt over ruime kennis en ervaring, en houdt deze kennis op peil door intervisie, interne consultatie en deskundigheidsbevordering.
  • Als er zich een klacht voordoet, doet dat geen beroep op de (schaarse) tijd van uw eigen medewerkers.
  • U bent verzekerd van een vakkundige klachtbehandeling

Document

icoon | snelverwijspunt

Leaflet klachtencommissie (1).pdf

download

Gerelateerde interventies

Details

Eerste contact:

Binnen 5 werkdagen

Start dienstverlening:

in overleg

Wachtlijst:

Geen wachtlijst

Prijs specificaties

Contactgegevens aanbieder

undefined

269

Naam:

Gimd

Telefoon:

088 800 85 00

logo | snelverwijspunt

Contact

Postbus 30514

3503 AH Utrecht

info@snelverwijspunt.nl

KVK: 27145186

BTW: NL 802355456B01

© 2024 Zorg van de Zaak

icoon | snelverwijspunticoon | snelverwijspunt