icoon | snelverwijspunt
logo | snelverwijspunt

Werkhervattingsadvies 0-6 maanden

interventie cover | snelverwijspunt

Werkhervattingsadvies 0-6 maanden

Krijg een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker

€ 1.194,60

Het arbeidsdeskundig werkhervattingsadvies biedt u en uw werknemer duidelijkheid over de mogelijkheden om te werken in het eigen, aangepast of (tijdelijk) vervangend werk. U draagt daarmee bij aan een optimale verzuimbegeleiding alsook aan het herstel van de werknemer.

Omschrijving

Het arbeidsdeskundig werkhervattingsadvies biedt u en uw werknemer duidelijkheid over de mogelijkheden om te werken in het eigen, aangepast of (tijdelijk) vervangend werk. Hierbij wordt ook de reële loonwaarde aangegeven. Door snel alle mogelijkheden van uw werknemer op de werkvloer te benutten houdt u grip op de re-integratie.

U draagt daarmee bij aan een optimale verzuimbegeleiding alsook aan het herstel van de werknemer. Immers hoe sneller iemand weer op de werkvloer is, des te lager wordt de drempel om het eigen (aangepaste) werk te hervatten.


Wanneer in te zetten?

Het werkhervattingsadvies wordt meestal in de eerste 6 maanden van het verzuim ingezet. Vaak in het geval dat opbouw in eigen of (tijdelijk) ander werk stagneert. Ook kan het advies ingezet worden als niet duidelijk is wat voor soort (loonwaardig) werk verricht kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer deels belastbaar is, maar dat er geen arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf worden gezien. De arbeidsdeskundige bespreekt met werkgever en werknemer uitvoerig de arbeidsmogelijkheden in relatie tot het eigen werk.


Wat levert het op?

  • Het werkhervattingsgesprek met de arbeidsdeskundige leidt tot een concreet werkhervattingsplan in afstemming met werkgever en werknemer.
  • U krijgt inzicht in de mogelijke scenario’s die kunnen leiden tot werkhervatting, uitgewerkt in een adequaat plan van aanpak.
  • Daarbij voldoet u aan de verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter en minimaliseert u het risico op loonsancties door het UWV.


Het traject stap voor stap

Het werkhervattingsadvies bestaat uit vier onderdelen:


1. Algemeen

De basis van het onderzoek is een bedrijfsbezoek en een driegesprek met de werkgever en werknemer.


2. Taak- en functieanalyse

We beschrijven het eigen werk, en de daarbij behorende belastingsaspecten. We bekijken daarbij de (tijdelijke) mogelijkheid tot taakverschuiving. Tevens worden de eventuele belemmeringen voor terugkeer naar het eigen werk in kaart gebracht.


3. Uitwerking en arbeidsdeskundige visie

Op basis van de taak- en functieanalyse, het driegesprek en de informatie van de bedrijfsarts wordt geadviseerd over de werkhervattingsmogelijkheden. Dit doen wij middels een concreet opbouwschema. Ook wordt er gekeken naar de loonwaarde die de werkzaamheden vertegenwoordigen.


4. Aanbevelingen

Via een beknopte rapportage worden de aanbevelingen teruggekoppeld. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om zo spoedig en verantwoord mogelijk te komen tot terugkeer binnen het eigen werk. Ook wordt bekeken of de werkplek aanpassing(en) behoeft. We geven daar waar nodig preventieve adviezen om tot een duurzame oplossing te komen.

Document

icoon | snelverwijspunt

230102 Werkhervattingsadvies Werkgevers.pdf

download

Details

Eerste contact:

Binnen 5 werkdagen

Wachtlijst:

Geen wachtlijst

Prijs specificaties

Contactgegevens aanbieder

undefined

444

Naam:

Margolin

Telefoon:

088-277 41 10

logo | snelverwijspunt

Contact

Postbus 30514

3503 AH Utrecht

info@snelverwijspunt.nl

KVK: 27145186

BTW: NL 802355456B01

© 2024 Zorg van de Zaak

icoon | snelverwijspunticoon | snelverwijspunt