icoon | snelverwijspunt
logo | snelverwijspunt

Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse

interventie cover | snelverwijspunt

Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse

Voorkom uitval en vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

€ 0,-

De Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse helpt bij het vinden en bewaren van het evenwicht tussen de (duurzame) inzetbaarheid van medewerker(s) en de taakbelasting. Vanuit een gedegen analyse brengt de arbeidsdeskundige concrete adviezen uit over o.a. functiebelasting, werkproces en werkomgeving.

Omschrijving

De preventieve arbeidsdeskundige analyse biedt u onmisbare kennis en adviezen om uw medewerkers langdurig, gezond, gelukkig én productief te houden.


Taakbelasting in de praktijk

De preventieve arbeidsdeskundige analyse richt zich op deze taakbelasting van uw medewerkers. Dit gaat verder dan alleen het in kaart brengen van directe veiligheidsrisico’s. De analyse geeft u een gedegen beeld van de taakbelasting en beantwoordt bijvoorbeeld vragen als:


  • Welke taakbelasting is bovengemiddeld en kan op de langere duur risico’s geven voor uw specifieke personele bezetting en daarmee leiden tot een verminderde productiviteit dan gewenst, tot uitval of tot uitstroom van medewerkers?
  • Hoe kan deze belasting worden verminderd zodat een betere balans ontstaat, bijvoorbeeld door inzet van ergonomische aanpassingen van het werk als het gaat om een fysieke belasting, herinrichting van taken of door inzet van een preventief gesprek met een professional.


Werkwijze

Onze arbeidsdeskundige houdt eerst met u een telefonische intake om uw vraagstelling in kaart te brengen. Vervolgens bezoekt hij/zij uw werklocatie en brengt de taakbelasting van de onderzochte functie(groep) gedetailleerd in kaart door het observeren van de functiebelasting en het zelf uitvoeren van het werk indien nodig. De arbeidsdeskundige spreekt ook andere betrokkenen, zoals leden van uw management, uw bedrijfsarts, HR-adviseurs of OR/MR-leden. Als de arbeidsdeskundige zich een goed beeld heeft gevormd van de taken, belasting, werkomgeving en werkomstandigheden verwerkt hij/zij de bevindingen en adviezen in een rapport. Hierin leest u terug waar risico’s in taakbelasting liggen. De bevindingen worden voorzien van praktische, concrete adviezen en aanbevelingen.


Wat levert het op?

  • De preventieve arbeidsdeskundige analyse geeft u concrete aanbevelingen voor het krijgen en houden van een duurzame balans tussen de taakbelasting van uw medewerkers en hun belastbaarheid. Het werken aan de vitaliteit en het vakmanschap van uw medewerkers kan immers niet los worden gezien van inzicht in hun dagelijkse taakbelasting.
  • De preventieve arbeidsdeskundige analyse biedt u nuttige inzichten en adviezen die u direct, praktisch kunt invullen maar ook voor het (verder) ontwikkelen van bijvoorbeeld vitaliteits-, verzuim- of opleidingsbeleid. De adviezen op medewerkers- en organisatieniveau en aanbevelingen helpen u hoge directe en indirecte kosten van verzuim, uitstroom of teruglopende productiviteit te voorkomen.
  • Draagvlak bij uw medewerkers wordt geborgd doordat zij betrokken zijn bij het in kaart brengen van hun taakbelasting en mee kunnen denken over oplossingen.

Document

icoon | snelverwijspunt

220602 Productblad PAA.pdf

download

Details

Eerste contact:

7 werkdagen

Looptijd:

variabel

Wachtlijst:

Geen wachtlijst

Prijs specificaties

Contactgegevens aanbieder

undefined

446

Naam:

Margolin

Telefoon:

088-277 41 10

logo | snelverwijspunt

Contact

Postbus 30514

3503 AH Utrecht

info@snelverwijspunt.nl

KVK: 27145186

BTW: NL 802355456B01

© 2024 Zorg van de Zaak

icoon | snelverwijspunticoon | snelverwijspunt