icoon | snelverwijspunt
logo | snelverwijspunt

Pre-advies primair onderwijs

interventie cover | snelverwijspunt

Pre-advies primair onderwijs

Uitbreiding op het arbeidsdeskundig onderzoek bij Margolin

€ 1.791,90

Het pre-advies door een arbeidsdeskundige is bedoeld voor werknemers uit het primair onderwijs, die tussen de 10 maanden en 13 maanden ziek zijn.

Omschrijving

Het pre-advies is een uitbreiding op de eerstejaars evaluatie uit de Wet Verbetering Poortwachter. Het volgt op een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is bedoeld voor werknemers uit het primair onderwijs die:

  • ten minste 10 maanden en maximaal 13 maanden ziek zijn;
  • die volgens de bedrijfsarts nog gedeeltelijk kunnen werken;
  • en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is.


Waarom het pre-advies?

Het doel is om in een vroegtijdig stadium mogelijke WGA-instroom (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) op te sporen en te voorkomen. Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte. 


Uiterlijke aanvraagdatum

Een aanvraag voor het onderzoek pre-advies Primair Onderwijs, dient uiterlijk in de 11de maand na de 1ste verzuimdag van werknemer bij Margolin te zijn ingediend.     

                                                                           

Werkwijze subsidieaanvraag

De kosten van het pre-advies komen voor rekening van de werkgever. Vervolgens kun je bij het Participatiefonds, die de regeling uitvoert, een subsidie aanvragen tot een maximum van € 1000,=. Dit dekt dus het grootste deel van de kosten.

Deze subsidie vraag je als volgt aan: 


  • De werknemer vult de Toestemmingsverklaring in en geeft deze af bij de arbeidsdeskundige. Voor het aanvragen van deze subsidie worden namelijk persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt. Op grond van de AVG moet de werknemer daarvoor toestemming geven.
  • De arbeidsdeskundige van Margolin vult het Digitale formulier Resultaat pre-advies in en uploadt daarbij de toestemmingsverklaring van de werknemer. Daarnaast ontvang je een print van het volledig ingevulde formulier en bespreekt de arbeidsdeskundige dit met de werkgever én werknemer. 
  • Om het formulier Resultaat preadvies in te kunnen vullen, heeft de arbeidsdeskundige van Margolin zich laten registreren en een account aangemaakt.
  • Zodra je de print van het formulier hebt ontvangen, kun je een Aanvraag pre-advies indienen bij het Participatiefonds. Bij de aanvraag voeg je een kopie van de factuur van de uitvoerder van het preadvies toe, in dit geval Margolin.
  • Je ontvangt binnen 8 weken een beslissing van het fonds.                                                                                      

Document

icoon | snelverwijspunt

240529 Pre-advies primair onderwijs quote.pdf

download

Details

Wachtlijst:

Geen wachtlijst

Prijs specificaties

Contactgegevens aanbieder

undefined

565

Naam:

Margolin

Telefoon:

088-277 41 10

logo | snelverwijspunt

Contact

Postbus 30514

3503 AH Utrecht

info@snelverwijspunt.nl

KVK: 27145186

BTW: NL 802355456B01

© 2024 Zorg van de Zaak

icoon | snelverwijspunticoon | snelverwijspunt